Como facer un stop motion. Recursos para o ensino secundario.Stop motion é unha técnica de rodaxe baseada en continuas tomas fotográficas cunha cámara ou dispositivo móvil fixo, onde cada plano varia lixeiramente do anterior, creando así a ilusión dunha animación, como nos debuxos animados e nas curtas con bonecos de plastilina.

Unha animación realízase cadro a cadro (frames). Variando pouco a pouco a posición dos bonecos, ou os recortes de imaxes ou debuxos, en cada captura de imaxe, en función do movemento que queiramos dar, a velocidade e a historia que vaise contar. Cun editor de video ou unha aplicación informática específica podemos unir os frames para crear unha secuencia. Os editores de video permiten engadir na "liña de tempo" un audio gravado.

Ver e Leer máis