Guía en galego

Entradas en galego: stopmotionnow en galego


O proxecto “Stop Motion Agora” presenta recursos, técnicas e materiais educativos en enlaces con contidos en inglés, galego e castelán para que alumnos e docentes de 1o da ESO, ciclos medios para asignaturas de educación plástica e audiovisual, e outros niveis de educación secundaria. O obxectivo é facilitar ao alumnado a creación de contidos propios. 

Stop motion é unha técnica de rodaxe baseada en continuas tomas fotográficas, onde cada plano varia lixeiramente do anterior, creando así a ilusión dunha animación, como nos debuxos animados e nas curtas con bonecos de plastilina.

A animación realízase cadro a cadro (frames). Variando pouco a pouco a posición dos bonecos, ou recortes de imaxes ou debuxos, en cada captura de imaxe, en función do movemento que queiramos dar e a historia que vaise contar. Cun editor de video ou unha aplicación informática específica podemos unir os frames para crear cada secuencia e engadir posteriormente o audio.


Contidos

Dende a web stopmotionnow preséntanse tamén titoriais en formato audiovisual para mostrar dunha forma sinxela recursos técnicos para a creación dunha animación e unha recompilación de titoriais para algunhas dás aplicacións informáticas que podemos utilizar co noso ordenador e que facilitan a creación dunha animación.

Un percorrido audiovisual pola historia da animación destacando ás achegas dous seus creadores á técnica stop motion co visionado de imaxes a través dá historia do cine que permiten aos estudantes indagar a relación da arte e coa tecnoloxía a través de creacións animadas con técnicas que experimentan coa percepción humana e ou fenómeno dá ilusión do movemento.

Programas e aplicacións informáticas para os sistemas operativos máis utilizados polos usuarios.

Enlaces a webs con contidos educativos relacionados co ensino da narrativa dixital, a linguaxe audiovisual e a semántica da imaxe en movemento.

page1image19064
Enlaces a contidos de dous dos meus blogs: Taller de Animación e CulturaAudiovisual, creados para o presente proxecto, tamén con paneis en Pinterest.

Materiais
A partir dos conceptos e coñecementos básicos a impartir sobra a linguaxe narrativa secuencial e audiovisual seguimos cos seguentes pasos:
Unha idea a partir dun braing storming (tormenta de ideas)
Un guión ou un storyboard (viñetas que narran ou guión)
Unha cámara dixital de fotografía ou un dispositivo móbil que capture imaxes, como un teléfono con cámara ou unha cámara web que suxeitamos nun trípode.

Cartolinas, teas e pinturas para crear escenarios ou fondos. Plastilina, blutack, tesoiras e debuxos para a creación e manipulación dos personaxes.

Un ordenador no que instalamos ás aplicacións informáticas (programas ou app) creando copias de seguridade de todos os pasos.

Unha vez editadas ás secuencias de animación trabajamos a doblaxe dos personaxes, música ou efectos de son con licenza creative commons, engadidos cun editor de video, gravando en off sobre a secuencia ou créalos ou merar audio cun editor de audio para posteriormente sincronizalos co video.